درباره ما - آریا تدبیر پاژ
درباره ما - آریا تدبیر پاژ
آیکن آریا تدبیر پاژ - سازه های lsf

ماموریت ما ...

درباره آریا تدبیر پاژ

 

شرکت آریا تدبیر پاژ با فعالیت در زمینه های فنی و مهندسی در شاخه های مختلف مهندسی با تکیه بر شاخص های معتبر و استفاده از مدیران کارآمد و کارکنان خبره و بهره جویی از فن آوری های نوین خدمات خود را به بهترین وجه انجام دهد. شرکت در این زمینه ماموریت دارد که از سرمایه های ملی حفاظت نمایدو مادام اخلاق مهندسی و انسانی را به جهت بهبود کارها در داخل و خارج کشور سرلوحه خود قرار دهد.

پیام مدیر عامل

با توجه به گسترش دانش مهندسی و افزایش تقاضا جهت بهینه سازی ، مقاوم سازی و همچنین کاهش هزینه های ساخت و بهره برداری در پروژه ها، استفاده از نیروی انسانی مناسب ، دانش مهندسی و ابزار قدرتمند مهندسی اجتناب ناپذیر است. از این رو بهره جویی از امکانات مناسب جهت خشنودی کارفرمایان هدف اصلی شرکت آریا تدبیر پاژ می باشد.
در این مسیر، همکاری،کوشش ، همدلی ، همبستگی و تلاش روز افزون همه دوستان و همکاران لازم است تا به این مهم است یابیم.

آیکن آریا تدبیر پاژ - سازه های lsf

 

خط مشی آریا تدبیر پاژ؟

 
شرکت مهندسی آریاتدبیرپاژ به منظور رقابت با شرکت های مهندسی در زمینه فعالیت های مهندسی و اقتصادی و همچنین رضایت مندی کارفرمایان با هدف ارائه خدمات مهندسی ،مشاوره ،طراحی و اجرا درزمینه ساختمان، فن آوری های نوین ساختمان(طراحی و اجرای سازهای فلزی،سبک فلزی ال اس اف وبتنی) ، مقاوم سازی، معماری ، برق ومخابرات و ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی ،تصفیه خانه آب و فضلاب ، تصفیه خانه های بیمارستانی ، سد وشبکه،نیروگاه، راه سازی و ابنیه راه، اسکله وسازه های دریایی برپا گردیده است ودست یابی به اهداف زیر را در سرلوحه کار خود قرار داده است.
 
خط مشی ذیل در جلسات کاری مستمر مورد نقد و بررسی اعضاهیات مدیره و مدیران قرار می گیرد و نظرات آنها به جهت بهبود فعالیت شرکت بهره جویی می گردد.
آیکن 5 - آریا تدبیر پاژ - سازه های lsf

مناقــــصات

شرکت آریا تدبیر پاژ در مناقصات داخلی و خارجی

آیکن 4 - آریا تدبیر پاژ - سازه های lsf

روش های نوین

به کارگیری روش های نوین به جهت بهینه سازی پروژه ها

آیکن 7 - آریا تدبیر پاژ - سازه های lsf

بهبود دائمی

جلب مشارکت سرمایه های انسانی و اقتصادی به جهت بهبود دائمی

آیکن 6 - آریا تدبیر پاژ - سازه های lsf

نیروی توانمند

جذب نیرو های توان مند

خدمـــــــات ما:

  • طراحی و اجرای سازه های نوین (LSF-CFS-ICF)
  • طراحی واجرای ساختمان های مسکونی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی (EPC)
  • طراحی و اجرای نماهای خشک
  • طراحی واجرای بهسازی زمین و پایدارسازی گود
  • آماده سازی و محوطه سازی سایت های صنعتی و شهرک سازی
  • آماده سازی و محوطه سازی سایت های صنعتی و شهرک سازی
  • طراحی واجرای پروژه های تصفیه خانه های شهری و صنعتی
  • طراحی و اجرای سازه های صنعتی (فونداسیون تجهیزات خاص، سازه های خاص صنعتی و انواع سوله ها)
  • فروش تجهیزات و سازه های نوین (LSF-CFS-ICF)
  • طراحی واجرای ساختمان های اداری و تجاری (کلید در دست)

برخی از مشتریان ما

_