آدرس: ایران، تهران، خیابان شهید فاطمی، خیابان هشت بهشت کوچه اردشیر، پلاک25 ،واحد3   شماره تماس: 4-88973301-021 فکس: 88985820  ایمیل: info@atpeco.com

دکتر احسان شیرنگی

مدیریت منابع آب

دکترای مهندسی منابع آب، استاد یار دانشگاه آزاد

مهندس حسن ادیبیان

طراحی تصفیه خانه آب وفاضلاب

کارشناس ارشد عمران محیط زیست

مهندس محمود طباطبایی

سیستم فرایند تصفیه خانه بخصوص تصفیه خانه های صنعتی و بیمارستانی

کارشناس ارشد بهداشت محیط. تخصص ایشان طراحی

مهندس حسن خیرالدین

کارشناس مهندسی عمران-عمران. کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی