آدرس: ایران، تهران، خیابان شهید فاطمی، خیابان هشت بهشت کوچه اردشیر، پلاک25 ،واحد3   شماره تماس: 4-88973301-021 فکس: 88985820  ایمیل: info@atpeco.com

مدیر عامل

آقای مهندس حمیدرضا محمدزاده

مدیر فنی و مهندسی                                                                                                                                   

آقای مهندس صابر اکبری     

مدیر مالی  و اداری

       آقای مرندی    

مدیر بخش معماری 

خانم مهندس طابنده